Jak dbać o kontakt z dzieckiem

Jak dbać o kontakt z dzieckiem

Jak dbać o kontakt z dzieckiem

W przypadku dzieci starszych (8-11 lat) zazwyczaj nie występują już problemy ze zrozumieniem werbalnego przekazu, jakie kieruje do opiekunów dziecko.
Z dziećmi w tym wieku w większości przypadków należy komunikować
się w „dorosły” sposób, czyli należy ograniczać częstotliwość używanych zdrobnień i bardziej poważnie podchodzić do ich problemów.

Grupę tę, bardziej niż młodsze dzieci, charakteryzuje skłonność do buntowania się i brak zgody na podporządkowywanie się obowiązującym w danym środowisku regułom, w związku, z czym należy mieć świadomość, że w tym przedziale wiekowym może wystąpić nieco więcej trudności w zapanowaniu nad grupą.

Dziecko w tym wieku uczy się przestrzegania norm i zasad, dlatego opiekunowie powinni informować dzieci o zasadach zabawy i skutkach nieprzestrzegania tych reguł. Pracownicy ZOOLANDII także dokładają wszelkich starań, by miejsce to było przyjazne dziecku i zaspokajało jego potrzeby. Najważniejszą z nich jest potrzeba bezpieczeństwa obejmująca wolność od strachu, lęku i chaosu. Dla tej grupy wiekowej przygotowano specjalne scenariusze urodzinowe gdzie mogą one rozwijać się kreatywnie podczas tworzenia mydełek glicerynowych czy gier strategicznych.

Treści z : Podręcznik operacyjny

Zoolandia – Dbamy o rozwój Twojego dziecka